25 ต.ค.62 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด ตำบลเขารูปช้างและตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเถอเมืองสงขลาเร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรด้วยชีวิวิธีปล่อยมวนพิฆาตและมวนเพชรฆาต ปราบหนอน  
     
23 ต.ค.62 นายปิยะ จอมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตร
อำเภอเมืองสงขลา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเเภอเมืองสงขลาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เก็บขยะ
บริเวณริมหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา
 
     
     
 
   
เกษตรกรตำบลทุ่งหวัง ไม่สนราคายาง โค่นสวนยางปลูกมะละกอเรดเลดี้สร้างรายได้งาม
   
เกษตรกรเมืองสงขลา ไม่ง้อสารเคมี ผลิตเกษตรปลอดภัยด้วยสารไล่แมลงสูตรกาแฟยกล้อ
https://www.youtube.com/watch?v=-AOqIp1Oeu8
   
ศบกต.เกาะแต้วจับมือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ตรวจคัดกรองหาสารเคมี
จากสารกำจัดศัตรูพืชในเลือดเกษตรกร ปี 2562

https://www.youtube.com/watch?v=IbDOsd-iocU
   
จิรา ทองศรีนวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ไอเดียเจ๋งทำไข่เค็มกะทิสด
https://www.youtube.com/watch?v=SM2OfIVGF9k
   
   
 
   
 
 
   
   
1 ปี อาสา อารักขาพืชเมืองสงขลา รายละเอียด
   

 

 

 
 

 

 

.