นางอรุณ หนูผุด
เกษตรอำเภอเมืองสงขลา
 
 
 

 

 
 
     
ข่าวดีพี่น้องเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลาจัดอบรมเกษตรกร ".โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย " 200 ชีวิต เร็วๆนี้  
     
26 ม.ค.61นางอรุณ หนุผุดเกษตรอำเภอเมืองสงขลาพร้อมด้วยนางสาวบุญสิตา จันทร์ชม
นวส.การเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านบ้านด่าน ม.4 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง
รายละเอียด
 
     
ศพก.ทุ่งหวัง เมืองสงขลา เตรียมพร้อมเกษตรกรปลูกพลูส่งออกไต้หวัน สร้างรายได้เสริมสวนยาง
รายละเอียด
 
     

วันที่ 25  ม.ค.61 นางอรุณ หนูผุด. เกษตรอำเภอและน.ส.บุญสิตา จันทร์ชม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา
ร่วมจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง
รายละเอียด

 
     

หนอนหัวดำมะพร้าวรุกสวนพร้าวเกาะยอเกษตรรตำบลลงตรวจสอบป้องระบาดทั่วเกาะ
(24 ม.ค.61) รายละเอียด

 
     
     
24 ม.ค.61 เกษตรอำเภอเมืองสงขลาร่วงานโครงการอำเภอเคลื่อนที่(อำเภอยิ้ม........) รายละเอียด  
     
     
 
   
จิรา ทองศรีนวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ไอเดียเจ๋งทำไข่เค็มกะทิสด
https://www.youtube.com/watch?v=SM2OfIVGF9k
   
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
https://www.youtube.com/watch?v=Jn-LxkfnCWA
   
เป้แคคตัส ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เมืองสงขลา ผลิตแคคตัสจำหน่ายรายเดียวรายแรกจังหวัดสงขลา
https://www.youtube.com/watch?v=3kroKSyultI
   
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา
https://www.youtube.com/watch?v=FquJeqtZg2Y
   


27 มิ.ย..60 ณ วัดบ่อระกำ ม.6 ต.พะวง อ.เมืองจ.สงขลาสำนักงานสรรพสามิตรเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลามอบยาสูบให้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลาเพื่อมอบให้เกษตรกรใช้ทำสารไล่แมลง
สูตรกาแฟยกล้อ https://www.youtube.com/watch?v=e9izn_OhRiQ

   
โชเฟอร์หนุ่มเมืองสงขลาผันชีวิตปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สร้างรายได้งาม
(นายพัลลภ ทองคง หมู่ 8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา)
https://www.youtube.com/watch?v=DLPadXXft6k

   
เกษตรเมืองสงขลาเตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวระวังหนอนหัวดำมะพร้าวระบาด
https://www.youtube.com/watch?v=VEnEAagOvSM
   
ชาวทุ่งหวังปลูกพลูอินโดนีเซียสร้างรายได้เสริมส่งออกตลาดต่างประเทศ
https://www.youtube.com/watch?v=91KWTO4yoa0
   
 
   
 
 
   
เกษตรเมืองสงขลาเตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวระวังหนอนหัวดำมะพร้าวระบาดพบระบาดเเล้ว
ต.พะวง ต.เกาะแต้ว เกือบ 50 ไร่ รายละเอียด
   
1 ปี อาสา อารักขาพืชเมืองสงขลา รายละเอียด
   
 

 

 

.