ข่าวดีพี่น้องชาวนาเมืองสงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลารับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปี 2561/62 " 1ครัว1สิทธิ์รับค่าเก็บไร่ 1,500 ไม่เกิน 12 ไร่ " เร็วๆนี้......รายลเอียด
 
     
เกษตรเมืองสงขลาตามติดโรคราน้ำค้างพืชผักบ้านยางงาม ม.9 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
17 ต.ค.61
 
     
เกษตรอำเภอเมืองสงขลาร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จ.สงขลาร่วมกับกลุ่มปลูกผักบ้านยางงาม ม.9 ต.ทุ่งหัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ประชุมวางแผนการจัดการผลิตผักเพื่อจำหน่ายโรงงานแปรรูป.....
17 ต.ค.61

 
     
เกษตรเมืองสงขลาเตือนเกษตรกรระวังโรคระบาดหน้าฝนพบโรคราน้ำค้างในพืชตระกูล
แตงและโรคใบจุดถั่วฝักยาวเจ้าหน้าที่อารักขาพืชเกษตรจังหวัดสงขลาพร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร
อำเภอเมืองสงขลาเร่งตรวจสอบพื้นที่การระบาดและให้ความช่วยเหลือด่วน.........(2 ต.ค.61)
 
     
     
     
 
   
   
จิรา ทองศรีนวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ไอเดียเจ๋งทำไข่เค็มกะทิสด
https://www.youtube.com/watch?v=SM2OfIVGF9k
   
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
https://www.youtube.com/watch?v=Jn-LxkfnCWA
   
   
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา
https://www.youtube.com/watch?v=FquJeqtZg2Y
   


27 มิ.ย..60 ณ วัดบ่อระกำ ม.6 ต.พะวง อ.เมืองจ.สงขลาสำนักงานสรรพสามิตรเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลามอบยาสูบให้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลาเพื่อมอบให้เกษตรกรใช้ทำสารไล่แมลง
สูตรกาแฟยกล้อ https://www.youtube.com/watch?v=e9izn_OhRiQ

   
   
เกษตรเมืองสงขลาเตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวระวังหนอนหัวดำมะพร้าวระบาด
https://www.youtube.com/watch?v=VEnEAagOvSM
   
 
   
 
 
   
   
1 ปี อาสา อารักขาพืชเมืองสงขลา รายละเอียด
   

 

 

 
 

 

 

.