...เมืองใหญ่ตระการตา งามสง่าสะพานติณ ทักษิณคดีสถาน ตำนานรัฐบุรุษ สูงสุดเขาตังกวน เสน่ห์ล้วนผ้าเกาะยอ ...
นายจำลอง ศรีไสย
เกษตรอำเภอเมืองสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน

แผนที่อำเภอ

ข้อมูลอำเภอ
บุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
 
แผนงาน/โครงการ
โครงการ ปี 2559
แผนพัฒนาการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
จุดถ่ายทอด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลการเกษตร
สถานที่สำคัญ
 
 
 

 

 

 

(13 พ.ย. 58) เกษตรอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วย นายอนันต์ คูบูรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหวัง
อ.เมือง จ.สงขลา

(9 พ.ย. 58) เกษตรอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วย นางจิรา ทองศรีนวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ให้การต้อนรับสื่อมวลชน ช่อง 5

 

 
Link สำนักงานเกษตร
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร./โทรสาร 0 7431 3093
E-mail : mu_sk@doae.go.th